Modstrøm til høring i Folketinget: ”Personlig grøn omstilling for alle”

PERSONLIG GRØN OMSTILLING: Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg afholdt en åben høring om Smarte Energisystemer og sektorkobling den 21. september. Her deltog Modstrøm med oplæg om, hvordan smart energi og energieffektivisering kan bidrage til grøn omstilling.

”De store forandringer i vores energisystem kommer til at ske i det lokale elnet – og i dag er vores største udfordring ikke, at vi har knaphed i elnettet. Problemet er snarere, at vi ikke har det”, sagde adm. direktør i energiselskabet Modstrøm Anders Millgaard og forklarede videre:

Fordi vi ikke er i nærheden af en kapacitetsgrænse, så kommer vi slet ikke i gang med at skabe og udvikle markeder for fleksibilitet. Netselskaberne, der skulle efterspørge fleksibilitet, gør det ikke. Ganske enkelt fordi de ikke har behovet. Det er nice to have, men ikke need to have”.

Således satte Modstrøm scenen for et oplæg med fokus på, hvordan leverandører af fleksibilitetsydelser og energiforbedring ikke oplever villighed hos elnetselskaberne til at udvikle fleksibilitetsmarkederne.

Personlig grøn omstilling
Modstrøm har i dag ca. 80.000 kunder, og 33 pct. af selskabets kunder har købt produkter, der hjælper dem med at reducere deres strømforbrug. Det kunne være med installation af en varmepumpe eller med væg- eller loftsisolering. Om den forretning, sagde Anders Millgaard:

”Vores vision er at levere personlig grøn omstilling. Vi hjælper vores kunder med at bruge strømmen, når den er mest grøn – og vi vil fremover også hjælpe vores kunder med at bruge strøm, når presset på elnettet er mindst. Det er sund fornuft, og vi oplever, at kundernes interesse er stor. De vil gerne den grønne omstilling – og vi hjælper dem med at gøre den personlig”.

I Danmark er der mere end 100.000 kunder, der har varmepumper, hvilket indikerer, at forbrugerne ønsker at vælge grønt, hvis de ellers kan se, at der er et gennemsigtigt marked, hvor de nemt kan se, hvilke produkter der udbydes.

Fleksibilitet skal i spil
For at skabe et marked for nem grøn omstilling foreslog adm. direktør fra Modstrøm flere ændringer. Han sagde:

”Det skal være enkelt for forbrugeren at vælge grøn omstilling til – og se at det nytter. I dag spilder vi forbrugerenes villighed til grøn omstilling, fordi vores energisystem ikke understøtter, at vi sætter fleksibilitet i spil. Vi kan flytte forbruget og udnytte energien bedre. Men vi gør det ikke, fordi netselskaberne ikke har et behov”.

Modstrøm forklarede, at mange energiselskaber har gode løsninger, men at det, der står i vejen blandt andet er ansvarsfordelingen på elmarkedet – herunder ejerskabet af måleren. Blandt Modstrøms forslag til politikerne var således et forslag om en analyse af, hvorvidt forbrugerene selv kunne eje deres måler. Dette for at skabe et klart økonomisk incitament for netselskaberne, til reelt at interessere sig for fleksibilitet – herunder at forberede et grundlæggende skift i energiplanlægningen mod et mere sammentænkt og markedsbaseret energisystem. 

Måske du er interesseret i at læse: